בקרה פיננסית הנדסית של פרויקטי בניה ותשתיות

 

אנחנו מבצעים עבור יזמים ורשויות שירותי ביקורת ובקרה פיננסית

לחשבונות פרויקטי בניה ותשתיות. הבדיקה שלנו מהווה אבטחת איכות

לבדיקת חשבון הקבלן וכדאיותה מבחינה כלכלית מוכחת.

השירות שלנו מוודא שהחשבון שאושר על ידי המפקח לתשלום אינו מכיל סטיות חישוב ומדידה או טעויות ניתוח מחיר. 

אנחנו בודקים את חישובי הכמויות בטכנולוגיה חדישה, ואת ניתוחי המחיר בהתאמה לחוזה ולסטנדרטים המקובלים בענף.

למשרדינו ניסיון בבקרת חשבונות סופיים על פרויקטים רבים בסדרי גודל של עשרות ומאות מליוני שקלים, בתחומי הבניה ובתחומי התשתיות בעבודה עם רשויות ציבוריות, מרכזים רפואיים, מוסדות אקדמיים ותאגידים ציבוריים ופרטיים

בין לקוחותינו: