בדיקות אוטומטיות לבטיחות בדרכים וניתוח נתוני תנועה בצמתים באמצעות מערכת מצלמות דיגיטליות או ע"ג צילום וידיאו קיים. BriskLUMINA עוקב אחר כל משתמשי הדרך ומזהה באופן אוטומטי אינטראקציות ומוקדי סיכון בעלי סבירות גבוהה לתאונות.

ניתוח נתונים בצמתים 

BriskLUMINA מאפשרת למהנדסי תנועה לבצע ניתוח קונפליקטים באופן מהיר וקל לזיהוי סוגיות בטיחות ולקבלת החלטות תכנון ושינוי מושכלות ומהירות יותר.

התנהגות משתמשים

עיריית קיימברידג, השתמשה בבריסקלומינה בכדי לאתר את תדירות וחומרה של קונפליקטים בין רוכבי אופניים לרכבים בפניות בתוך צמתים בצפיפות תנועה גבוהה ושיעור סיכון גבוה.

עקוב אחר יעילות שינויים באמצעות מדדים

BriskLUMINA יושם במחקר בטיחות בטורונטו בצומת בסיכון גבוה לפני ואחרי שינויי תכנון כדי למדוד את יעילות השינוי בהפחתת רדיוס פניות.

מדדי השינוי ניתנים למדידה:

  • ניתוח זרימת תנועה - נפחים לפי סוג משתמשי דרכים, ספירת תנועה, תמונות מסלול.

  • סיווג משתמשי דרכים - מכונית, אוטובוס, משאית, אופנוע, רוכב אופניים, הולכי רגל, קלנועיות.

  • מהירות - קליפ וידיאו לאירועי מהירות, ממוצעים לפי שעה ויומי, חציון, אחוזון 85 ו -15.

  • מפות חום - מפות חום, קונפליקט, מהירות וזרם.

  • מקרי סיכון - לכל מקרה: קליפ וידיאו בן 10 שניות להורדה, זמן המקרה המדויק, PET, BriskSCORE, סוג משתמש הדרך ומשתמשי הדרך שהגיעו ראשונים.

  • בדיקת לפני / אחרי - השוואת נתונים לפני ואחרי ביצוע שינויים

תועלות

קבע במהירות סוגיות קריטיות בנושא בטיחות בדרכים עבור קבוצות משתמשים שונות, כולל מיקומים מדויקים של אינטראקציות מסוכנות, חומרתן ותדירותן.

זיהוי סיכונים

בטיחות מקסימאלית

דיוק

קבע במהירות סוגיות קריטיות בנושא בטיחות בדרכים עבור קבוצות שונות, כולל מיקומים מדויקים של אינטראקציות מסוכנות, חומרתן ותדירותן.

ניתוחי בטיחות עם ציוני בטיחות רבי ממדים הכוללים מדדים סטנדרטיים בתעשייה כגון TTC, PET ומהירות הרכב, בין כל קבוצת משתמשים בכביש.

רמת דיוק גבוהה מהסטנדרטים המקובלים בתעשיה

אימות 

ע"פ דרישה- תלוי פרויקט

הערך את ביצועי הבטיחות הלא ידועים לפני התערבות ובטיחות בדרכים או אחרי פרויקטי פיילוט. ניתן לזהות בעיות לא ידועות מוקדם יותר, לפני שיתרחשו אירועים חמורים.

החלת טכניקות ניתוחי בטיחות בציון בטיחות  הכולל מדדים סטנדרטיים בתעשייה כגון TTC, PET ומהירות הרכב, לכל קבוצת משתמשים בכביש.

כלים יעילים לקבלת החלטות הכוללים מדדי סיכון, עקומות בטיחות, מפות חום, מהירות וספירה וכן לוח מחוונים לבטיחות מבוסס ענן.

כלי דיווח מתקדמים