top of page
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon


בעזרת AutoTURN מתכננים בישראל בודקים עקבות תנועת כלי רכב תכן על גבי שרטוט אוטוקאד של כבישים, צמתים, מגרשי חניה,ועוד... 
 

10

לקוחות  AutoTURN

אמי מתום
חסון ירושלמי

תדם

ינון

חברת החשמל

שמואל קרני

ד.א.ל

אמאב

דקר הנדסה

דגש

פי.ג'י.אל

מ.ת.נ.

נתן תומר

פטר ליבוביץ'

עשת הנדסה

יעל רוזנפלד

ר.ע.מ  (רוזנבאום-עמיר-מונטה)

בשיר עבד אלרזק

דניאל ולין

ברטל הנדסה

לנדיוז

אנג' טים

שיא הנדסה

ת.ה.ן.

אליה הנדסה

א. בוידק

אלתן

שילוב

ארדן

אפלבאום מדידות והנדסה

ל.י.ד.ר. הנדסה

אור הנדסה

פרייברג

ג. לוטן 

דניאל ולין

וי.אס. הנדסה

ג. הנדסה

עמירם כהנר

מ. אלבוחר

יוגב הנדסה

עדנה הוד

עופר רוכוולד

חיים גירון

רונן שכנר הנדסה

גילי אמיסלי

שירי בר-לב

צ'צ'יק מהנדסים

יורם בש

ועוד רבים...

bottom of page