top of page


בקרה פיננסית-הנדסית של פרויקטי בנייה ותשתיות

עבודת בקרה מקצועית לעלויות פרויקטי בנייה ותשתיות משפיעה לאין ערוך על עלויות הבנייה של היזם, ומייעלת את תקציבי הבנייה.

הבקרה מונעת הוצאות מיותרות במהלך ביצוע הפרויקט, ומאפשרת חיסכון כספי לא מבוטל.

למשרדנו ניסיון רב בבקרת עלויות של פרויקטים, בסדרי גודל של עשרות ומאות מיליוני שקלים. בין לקוחותינו נמצאים משרדים ממשלתיים, רשויות ותאגידים ציבוריים, מרכזים רפואיים, מוסדות אקדמיים ויזמים פרטיים, הנהנים משירותי הבקרה שלנו:

  • בקרת חשבונות שאושרו לתשלום

  • בקרת מכרזים

  • חוות דעת מומחה 

                          דוגמאות לפרויקטים להם ביצענו בקרה:

ichilov.jpeg
TAU_Logo_2.png
הורדה.jpg

בין לקוחותינו:

ramat-gan-logo-final-ver.png
הורדה.jfif
הורדה.png
bottom of page