top of page
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon


בעזרת AutoTURN מתכננים בישראל בודקים עקבות תנועת כלי רכב תכן על גבי שרטוט אוטוקאד של כבישים, צמתים, מגרשי חניה,ועוד... 
 

11

       הנחיות ליצירת רכב חדש באוטוטרן 
 

הנחיות ליצירת רכב חדש בתוכנת אוטוטרן

ראשית ישנם מספר נתונים של כלי הרכב שאתם צריכים:

1. זווית נעילת ההגה/ רדיוס סיבוב מינימאלי (להכנסת ערך הרדיוס יש להיכנס למחשבון ליד "steering lock angle")

2.מרחק בין סרנים 

3. מרחק בין סרן קדמי לקצה הקדמי של הרכב

4. מרחק בין סרן קדמי לקצה קדמי של הרכב

5. רוחב הרכב

 

bottom of page